Częstochowa Pofabryczna                      

Drukarnia Oderfelda i Kohna

W 1869 roku Wilhelm Kohn zdecydował o odkupieniu od władz rosyjskich maszyn ze zlikwidowanej przez nie drukarni jasnogórskiej. Wspólnie z Adolfem Oderfeldem uruchomił drukarnię w nowowybudowanym budynku przy ul. Teatralnej 30, położonym u zbiegu obecnych ul. Waszyngtona i al. Wolności. W latach 60. XIX wieku Kohn i berliński kupiec Karol Ginsberg przeprowadzili osuszanie bagien i rozlewisk oraz regulację przepływających przez Częstochowę Warty i Kucelinki, a także wybudowali nowy kanał, doprowadzający wodę do napędzania młynów kruszących surowiec i przetwarzających miazgę celulozową na papier w wybudowanej w 1872 roku papierni, która pozwoliła im uniezależnić się od dostawców surowca. Ponieważ papier produkowano z odpadów z obróbki drewna, dlatego też Kohn, zaciągając pożyczki od galicyjskich finansistów Markusfeldów, zdecydował o budowie fabryki mebli. Równocześnie powstała fabryka obić papierowych i papieru kolorowego Adolfa Markusfelda i jego syna Henryka.

Przed przybyciem Kohna do Częstochowy miejski przemysł zatrudniał 24 robotników, większość mieszkańców żyła z rolnictwa. W okresie jego działalności liczba mieszkańców wzrosła z ok. 10 do 60 tysięcy, a większość z nich została zatrudniona w nowopowstających zakładach przemysłowych - jego działalność w Częstochowie przyciągnęła do tego miasta kolejnych inwestorów.

fragment "Monografii Przemysłu Częstochowskiego", Wincenty Szatkowski, Wydawnictwo "Gazety Częstochowskiej", 1914
... w czerwcu 2010 Drukarnia Kohna przeszła do historii ...