Częstochowa Pofabryczna                       zdjęcia: Piotr Majchrzak

Elanex

Autor zamieszcza zdjęcia na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Ciepłownia na Zawodziu           Drukarnia Oderfelda i Kohna

Elanex            Huta Częstochowa            Muzeum Zapałek

Stary Browar      STRADOM S.A       Wełnopol      Loretańska