Częstochowa Pofabryczna                      

Projekt "Polska Pofabryczna" jest wolontariatem na rzecz dziedzictwa i ma na celu propagowanie wiedzy na temat architektury przemysłowej w Polsce, identyfikowanie lokalnego społeczeństwa z lokalnym dziedzictwem poprzez publikację zdjęć.

Honorowy Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa

zdjęcia: Piotr Majchrzak

Ciepłownia na Zawodziu           Drukarnia Oderfelda i Kohna
                                          + smutny koniec drukarni...


Elanex            Huta Częstochowa            Muzeum ZapałekStary Browar      STRADOM S.A       Wełnopol      Loretańska

Autor zamieszcza zdjęcia na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska